Get started!

For at starte med implementering skal der tilføjes skriptet som står for neden i starten af <head> taget, så er du good to go:

  
  <script src="https://consents.cdn.intastellarsolutions.com/uc.js"></script>
  <script>
    window.INTA = {
      policy_link: "[Link to a valid privacy policy. (example.com/privacy-policy or example.com/privacy)](Required)",
    }
  </script>
  
  
Try now

Cookie info banner supporter 3 sprog:

 1. dansk
 2. tysk
 3. engelsk

Sprog præfrence henter scriptet via lang attributet på HTML taget, er denne ikke sat, sætter den default sproget som er dansk.

For at banneren bliver tilføjet SKAL du tilføje en link til din privat- & cookie politik. Læs hvordan under: Customize cookie info sektionen!

Customize cookie info!

Vil du modifcerer cookie banneren? Så skal du blot tilføje den lille snippet af koden, og så kan du tilføje et logo, brand color og i hvilket hjørne den skal side.

Koden for neden skal placeres efter <script src="https://apis.intastellarsolutions.com/js/gdpr-banner.js"></script>, for at den tages af brug. Den kan også placeres i en seperat JS fil, det vigtigste er bare at den kommer efter "gdpr-banner.js".

 • policy_link: kan være string med et link til "privacy & cookie policy", eller et object (Krav)
 • Arrange: venstre side: ltr, højre side: rtl
 • Color: hvilken som helst farve kode eller css varibale inclusive "var()"
 • Logo: link til billedet af dit logo eller icon (Logoet skal have en brede på 50px)
  
  <script>
    window.INTA = {
      policy_link: "[Link til privat og cookie politik](Krav)",
      settings: {
        language: "danish, german, english or auto",
        company: "[Name of your company]",
        arrange: "rtl",
        color: "[Preferred color]",
        logo: "[Website´s logo eller icon]",
        background_color: "[Preferred background color]"
      }
    }
  </script>
  
  

Angiver du et object ved "policy_link" så kan du sætte target attribute: f.eks. _blank, hvis du vil åbne Privats politik i nyt vindue.

Settings attributes

Du kan også modificere cookie banneren via disse indstillinger, som skal under "settings" objektet:

 • arrange - rtl eller ltr
 • language: Valg mellem 3 sprog og auto
 • company: Tilføj Virksomheds navnet, for at have det stående i cookie list.
 • color - hvilken som helst farve kode
 • logo - link til dit logo
 • background - hvilken som helst farve kode
 • text - kan have værdi true eller false (default: false)
 • CCPA - kan have værdi true eller false (default: false)
 • advanced - kan have værdi ture eller false (default: false). Med advanced kan du vise cookie indstillingers side fra starten.

Text attribute giver dig muligheden at vise teksten "Cookie Settings" ved siden af cookie ikonet.

Med settings attribute "ccpa" har du muligheden at have en "Do not sell my personal data" badge og tilføje en link til din California Consumer Privacy Act retningslinjer. Denne funktion er under udvikling og ikke i nu tilgængelig under den live version.

  
  <script>
    window.INTA = {
      policy_link: {
        url: "[Link til privat og cookie politik](Krav)",
        target: "_blank"
      },
      settings: {
        language: "danish, german, english or auto",
        arrange: "rtl",
        company: "[Name of your company]",
        color: "[Preferred color]",
        logo: "[Website´s logo eller icon]",
        text: true or false,
        advanced: true or false,
        ccpa: {
          on: true or false,
          url: "[Link til din California Consumer Privacy Act retningslinjer]",
          collection: [
            "Liste over personlige data som du indsamler. IP-Addressen behøves ikke at tilføjes."  
          ]
        }
      }
    }
  </script>
  
  

Eksempler på to cookie banner

Design af cookie banneren Design af cookie banneren

Customize iFrames

Vil du bruge et custom thumbnail eller vil du selv host YouTube, Facebook eller cos. videos thumbnails billeder så kan du gøre det også.

Ved hjælp af "inta-yt-placeholder-img" kan du tilføje til et vært video et selv hosted billed.

  
  <iframe src=[url to a YouTube video] inta-yt-placeholder-img=[Link to a custom thumbnail as placeholder image]></iframe>
  
  

Lader du "inta-yt-placeholder-img" væk fra f.eks. et YouTube video bruges det som YouTube hoster.

Tilføjelse til egen kodet banner!

Har du allerede et design til en cookie banner og du vil nu tilføje funktionen af en cookie banner? Så har vi også noget til det.

Blot tilføje til din eksiternde cookie banner 3 classes:

 • intastellarCookieBanner (På containeren af cookie banneren)
 • intastellarCookieBanner__accpetAll (På "accpetere alle" knappen)
 • intastellarCookieBanner__accpetNecssery (På "accpetere kun nødvendige" knappen)
 • intastellarCookieBanner__settings (På "settings / indstillinger" knappen)
  
  <div class="cookieBanner__container intastellarCookieBanner">
    <div class="cookieBanner__content">
      <p>Dette er en example banner</p>
      <button class="intastellarCookieBanner__accpetAll">Accpet alle cookies</button>
      <button class="intastellarCookieBanner__accpetNecssery">Accpet kun nødvendige cookies</button>
      <button class="intastellarCookieBanner__settings">Indstillinger</button>
    </div>
  </div>
  
  

Bruges af:

Cykelfærgen Rødsand Logo Dit Stjernetegn Marvin Fox
GDPR Cookie banner on Github